Skötselråd för dina doftljus:

 1. Förbered veken: Innan du tänder doftljuset, se till att trimma veken till en längd av 5 millimeter för en jämn brinnteknik och optimal doftspridning.
 2. Skapa en smältpool: För att förlänga brinntiden och undvika att ljuset brinner ojämnt, låt vaxet smälta jämnt över hela ytan vid varje användning.
 3. Måttligt bruk: Njut av doftljuset i korta sessioner på upp till 4 timmar åt gången för att förlänga dess livslängd och säkerställa en effektiv brinntid.
 4. Säker placering: Placera doftljuset på en värmetålig yta för att undvika skador och förhindra brandrisker.
 5. Avsluta i tid: Släck ljuset när cirka 5 millimeter av vaxet återstår för att undvika överdriven bränning och för att förlänga dess livslängd.

Viktiga påminnelser:

 • Centrera veken: Efter att du släckt ljuset, se till att veken är centrerad innan vaxet stelnar för en optimal brinnteknik vid nästa användning.
 • Placera förnuftigt: Undvik att placera doftljuset i dragiga områden, nära fönster eller dörrar för att undvika ojämn bränning och säkerhetsrisker.
 • Skydda mot solen: Förvara doftljuset borta från direkt solljus för att förhindra missfärgning och bevara dess ursprungliga utseende.
 • Temperaturkontroll: Förvara ljuset i en temperaturkontrollerad miljö för att förhindra onödig smältning av vaxet.
 • Sotförebyggande: För att undvika sotbildning, undvik att placera ljuset direkt under möbler eller hyllor som kan hindra luftcirkulationen.

Viktiga säkerhetsåtgärder:

 • Bevakning är nyckeln: Lämna aldrig ett brinnande ljus obevakat för att förebygga olyckor.
 • Barn- och djursäkerhet: Håll alltid doftljus utom räckhåll för barn och husdjur för att minimera riskerna.
 • Avståndsregler: Se till att det finns minst 10 centimeter mellan brinnande ljus för att undvika överhettning och brandrisker.
 • Försiktighet vid tändning: Tänd aldrig ljuset på brännbara underlag eller i närheten av föremål som kan fatta eld för att säkerställa en trygg användning.